Nederlands

Baobab Home: geschiedenis en organisatie

De Baobab Home werd opgericht in 2004 door Mwandu Caito en Terri Place, die behalve een team ook man en vrouw zijn. De organisatie is een geregistreerde internationale ngo en gevestigd in Bagamoyo, Tanzania.  De Raad van Bestuur stuurt de ideologische, wettelijke een financiële aspecten van de werking aan.  De Baobab Home is als vzw geregistreerd in de staat New Jersey (ondernemingsnummer 2565300).  Giften in de VS zijn sinds december 2005 fiscaal aftrekbaar. 

Dankzij een gift van donoren uit Californië in 2008 kon Baobab Home 10 are grond kopen net buiten Bagamoyo.  Hier wordt nu zo duurzaam mogelijk gewoond en gewerkt: zonnepanelen zorgen voor de noodzakelijk elektriciteit en er wordt gekookt op biogas, gewonnen uit mest van eigen koeien.

Onze programma's

Hoewel de naam 'Baobab Home' in de eerste plaats de naam is van het kinderopvangtehuis, dat in 2008 opende, dekt de naam een veel grotere lading: De Baobab Home werkt buiten de muren van het tehuis met honderden wezen en kwetsbare kinderen, met HIV-positieve volwassenen en mensen in armoede, in heel Bagamoyo.  In de voorbije 9 jaar is de werking geëvolueerd samen met de realiteit van de HIV crisis en werd een aantal lokale programma's opgericht om mensen bij te staan in hun basisbehoeften zoals voedsel, educatie en huisvesting.  Onze programma's zijn:   

Ontbijtprogramma: Sedert augustus 2005 heeft Baobab Home een voedzaam ontbijt geserveerd aan meer dan 200.000 leerlingen en HIV patiënten.  Het ontbijtprogramma begon in lokale scholen waar we uji (een simpele pap gemaakt van gierst, soya, pindanoten, maïs en rijst) gaven aan een paar honderd van de meest kwetsbare kinderen.  Tegelijk kon Baobab Home zo aandacht schenken aan andere tekenen van problemen bij de schoolkinderen (gewichtsverlies, verwondingen,ziekte, versleten uniform etc). In 2009 werd het ontbijtprogramma verplaatst naar de lokale HIV kliniek, waar we ditzelfde calorierijke ontbijt aanbieden aan meer dan 1000 HIV positieve patiënten elke maand.  Velen van hen komen te voet naar de kliniek, van kilometers verderop.  Met dit ontbijt kunnen zij opnieuw aansterken zodat zij de kracht hebben om de consultatie te doorstaan en goed met de arts te overleggen.     

SAMEN STERK: Ongeveer 160.000 kinderen in Tanzania krijgen momenteel een behandeling voor HIV. Men schat dat het eigenlijke aantal besmette kinderen ongeveer drie keer zo hoog is. Hieruit volgt een groot aantal sociale problemen waarmee Tanzania vandaag en in de nabije toekomst te kampen heeft: erg weinig kinderen begrijpen hun ziekte en kennen de waarheid, velen van hen krijgen te maken met stigma en uitsluiting. De Baobab Home wil HIV positieve kinderen in de gemeenschap helpen het virus en het belang van hun behandeling te begrijpen, en hen sterker te maken in het omgaan met discriminatie. Daartoe richtte de Baobab Home een groepswerking op. We doen traditionele dans, zwemmen in de zee, organiseren knutselactiviteiten en groepsgesprekken over stigma, de dood, ouders en andere zaken waar kinderen die opgroeien met HIV te maken krijgen. De groep wordt geleid door George Zacharia die zelf al 13 van zijn 28 jaar met HIV leeft.  Hij begeleidt de kinderen uitstekend.  We werven internationale vrijwilligers aan om deze activiteiten mee te ondersteunen en we zorgen voor voedzame maaltijden tijdens elke bijeenkomst.  De meeste bijeenkomsten beginnen thuis bij Bi Halima, een oma die zelf HIV positief is en erg begaan met de gezondheid en het welzijn van de kinderen.     

Steun voor scholing: In januari 2006 ging een opvangtehuis voor straatjongens in Bagamoyo dicht.  De jongens zelf werden her en der verspreid over andere tehuizen.  De Baobab Home nam 9 jongens op die waren geslaagd voor hun Standard 7 examens (en die dus naar de middelbare school mochten - in Tanzania bestaat enkel leerplicht voor de lagere school n.v.d.r.).  Dankzij individuele sponsors konden we hen een thuis geven om te wonen en middelen om hun opleiding verder te zetten.  Deze jongens zitten op dit moment op de middelbare school of in een verder gezette opleiding zoals maatschappelijk werk en journalistiek.  De Baobab Home financiert tientallen jongeren in Bagamoyo - kinderen wiens ouders zich de kost van onderwijs niet kunnen veroorloven. De Baobab Home wil ervoor zorgen dat deze kinderen ondanks hun armoede toch toegang hebben tot het onderwijs waarop ze recht hebben.   

Baobab Home kindertehuis: Baobab Home opende haar deuren voor weeskinderen op 24 december 2008.  In eerste instantie proberen we zo veel mogelijk de verwanten van de kinderen te ondersteunen, zodat de kinderen in de familie zelf kunnen worden opgevangen.  Helaas is dit soms onmogelijk, of gaat het soms om kinderen die te vondeling gelegd warden, waardoor ze nergens terecht kunnen.  Bij de Baobab Home krijgen deze kinderen een nieuw thuis, met warmte en aandacht, goeie voeding, onderwijs en medische zorgen, in een omgeving zonder discriminatie.  Tot nu toe werden 20 kinderen geadopteerd of herenigd met hun familie.  Eén kind overleed aan AIDS in 2010.  Op dit moment zorgt de Baobab Home voor 9 kinderen. 

Steven Tito Academy (STA): is een Engelstalige basisschool, gelegen op het 15 are grote Baobab Home terrein.  De klassen worden klein gehouden en de kinderen krijgen voldoende individuele aandacht zodat elkeen zich kan ontwikkelen volgens de eigen mogelijkheden en uitgroeien tot zelfzekere en evenwichtige jongeren. STA besteedt eveneens aandacht aan landbouw, milieu en wetenschap.    

Do you like this page?
Sign in with Facebook, Twitter or email.